Kort opsummeret forventes det, at du vander med måde:

  • På lige datoer må der vandes i haver med lige havenummer 
    På ulige datoer må
    der vandes i haver med ulige havemummer
  • Vand ikke når solen står højt på himlen og vandet fordamper
  • Der må højst vandes to timer ad gangen
  • Græsplæner skal ikke vandes
  • Haveområdet må ikke forlades, når der vandes med slange

Vand er dyrt, og din nabo er med til at betale.

En dårlig pakning betyder vandspild på 50–70 liter pr. døgn. 

  

Vandet åbnes ved sommertid

Hvis vejret tillader det, åbnes der for vandet når sommertiden starter. Der lukkes igen, når sommertiden slutter. (se opslag i skabene)
Inden vi åbner for vandet, skal du huske at lukke for din stophane. Hvis du har vand indlagt, luk da for alle haner, inden for din havelåge, i dit havehus osv.
Du skal være i din have, når der åbnes for vandet. Er du bortrejst den dag, så aftal med din nabo 

Hele året kan der hentes vand fra den frostfrie vinterhane. Den står ved udkørslen fra den store P-plads. Vandhanen må kun betjenes med håndkraft.
Se til, at vandet stopper helt, før du forlader hanen. Så undgår vi frostsprængning!    

Del siden