Procedure for etablering af samletank

 1. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

   

 2. Inden der etableres en samletank, skal der indhentes en godkendelse hos Odense Kommune. Det har en autoriseret kloakmester ansvaret for det.

   

 3. Som et led i ansøgningen skal der udarbejdes en tegning over kloakarbejdet, hvor afstand til skel, tankens placering, ledninger fra huset mv. fremgår. Der skal desuden indsendes datablade på den samletank (fabrikat, type/nr.), der ansøges om tilladelse til at etablere. Så kan det vurderes, om den pågældende tank er egnet til forholdene.

   

 4. Det skal fremgå, hvilke typer spildevand der ledes til samletanken. Alt spildevand fra toilet, håndvask, køkkenvask mv. skal ledes til tanken, mens tag – og overfladevand ikke må ledes til samletanken.

   

 5. Odense Kommune vil behandle sagen, når der foreligger en fyldestgørende ansøgning.

   

 6. Først når Odense kommune har behandlet sagen og kloakmesteren har modtaget en tilladelse til at etablering af samletanken, må kloakmesteren udføre kloakarbejdet.

   

 7. Efter kloakarbejdet er udført skal kloakmesteren indsende en færdigmelding på det udførte arbejde.
  Når Odense Kommune modtager en fyldestgørende færdigmelding, hvor det fremgår at arbejdet er udført som vist i ansøgningsskemaet (eller hvor der gøres rede for evt. ændringer), kan Odense Kommune se sagen som afsluttet og forholdene som værende godkendte.

Del siden