Adresseskift:

Ny adresse – skal meddeles kasseren, haugstedsminde@hotmail.dk inden otte dage. Ellers risikerer du et gebyr på 250 kroner.


Afbrænding:

Enhver afbrænding forurener luften. Du må IKKE brænde affald eller andet af i kolonihaven. 

Det er dog tilladt med et  lille bålsted og en lovlig brændeovn, men der må kun benyttes rent træ, træbriketter og lignende, der forurener luften mindst muligt. 

Genér heller ikke naboen med en osende grill


Affald:

Du må selvfølgelig ikke lægge affald i og omkring havekolonien.

Hvis du har husholdningsaffald, skal du altid selv tage det med hjem fra kolonihaven. Madaffald og lignende, som bl.a. tiltrækker rotter, må under ingen omstændigheder ligge i have eller havehuset.

Se mere information under fanen "Haveaffald".


Byggeplaner:

Har du byggeplaner? Nybygning, ombygning, tilbygning, opsætning af drivhuse.

Du kan se reglerne for bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden i lokalplanens kapitel 5 og 6.

Generalforsamlingen besluttede den 10.4.2021, at bygningen højest må være 3,5 m, og at det bebyggede areal må udgøre maks 15 pct. af haveloddens areal dog højest 50 m2 i alt.

Du skal søge om dine byggeplaner, og ansøgningen skal underskrives af bestyrelsen og Odense Havelodselskab og godkendes før du må gå i gang. Byggeansøgningen hentes på Odense Havelodselskabs hjemmeside.

Når dit byggeri er færdig, senest 12 mdr. efter byggegodkendelsen, skal haveforeningens bestyrelse have besked via haugstedsminde@hotmail.dk.


El:

Ønsker du el installeret i sin kolonihave, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.


Folkeregisteradresse:

Da helårsbeboelse ikke er tilladt i kolonihaver, må formanden ikke underskrive en logierklæring, og man kan således ikke få folkeregisteradresse i kolonihaven.


Forsikring:

Hus i haver, der er købt efter den 1. januar 2016, skal have en brandforsikring.

Adressen er: Haugstedsminde, havek. (havenummeret), gang x, 5000 Odense C


Gas:

Du skal være opmærksom på, at slanger til og fra gasflasker højest må være to år gammel. Det står på slangen, hvilket år den er fra. Så skift gasslange hvert andet år, tak.


Hæk:

Haverne skal generelt have et åbent udtryk. Hæk ud mod sti skal derfor være lav nok til, at det er muligt at kigge ind over hækken og se de flotte og hyggelige haver.

Kun hække ud mod cykelsti, Falen og p-pladsen må være op til maks. 180 cm og ikke mere.

Mange medlemmer har aftaler med naboen om at lade hækken gro højere op, f.eks. ved terrassen, så man har lidt privatliv. Dette blander bestyrelsen sig normalt ikke i. Men hvis to naboer ikke kan blive enige om hæk højden i deres skel, så gælder ordensreglerne.

Høje hække mellem naboer skal klippes ned ved havesalg. Med mindre den nye haveejer er indforstået med, at hækken godt kan være højere i skel. 


Kommunen: 

Se regler og retningslinjer på www.odense.dk/kolonihaver kolonihaver

Odense Kommune mailadresse kolonihave@odense.dk


Kompost:

Man bliver mange gange forbavset over, hvad der bliver smidt væk som affald: Plantedele, kviste, smågrene, grønt fra hækklipning.

I alle haver skal der være plads til en kompostkasse til alt det grønne og vi opfordrer alle til at udnytte dette - få god og gratis muldjord. Kør ikke din have væk på trillebør.

Læs mere om kompostering på Odense Renovations hjemmeside  


Pesticider:

For at undgå forurening af vores fælles grundvand er alle former for sprøjtegift forbudt i kolonihaverne.
Vælg i stedet en anden metode til at bekæmpe ukrudtet. Hak, brænd, damp eller kog det væk. Du må ikke opbevare kemikalier eller olieprodukter i din kolonihave. Undtaget er små mængder olie og lignende til egne haveredskaber.


P-tilladelse:

Du skal have P-tilladelse for at kunne parkere lovligt på den lille P-plads ved vores indkørsel fra Falen. 

Kolonister kan få en tilladelse ved et sende mail til haugstedsminde@hotmail.dk med oplysning om bilens registreringsnummer, havenr. og mobiltlf.nr. 

Det er ikke tilladt at parkere i haverne eller på gangene.


Rotter:

Ser du en rotte, så skal du straks indberette det til Odense Kommune via punktet Rotter i selvbetjeningsboksen www.odense.dk/rotter

Det gælder uanset hvor i kolonihaveforeningen, du ser rotten.


Har du problemer med mosegrise og muldvarpe, så kan du besøge denne hjemmeside www.mortalin.dk/skadedyr


Den sidste linje med henvisning til Odense Renovation gælder fortsat.Salg af haver:

Hvilke haver, der er til salg, kan du bl.a. se her på hjemmesiden.

Al salg af kolonihaver skal foregå gennem bestyrelsen, efter havehuset er vurderet af vurderingsudvalget. Vurderingsudvalget fastsætter bl.a. den maksimalt tilladte salgspris, der vil fremgå af vurderingsrapporten.
Ønskes havehuset vurderet, kontakt vurderingsudvalget på mail:

Vurdering-Haugstedsminde@hotmail.com

Før salg skal du henvende dig til vurderingsudvalget. Ingen haver må sælges før de er vurderet.
Det koster 1000 kr. at få sin have vurderet.

Sælger skal til køber udlevere vurderingsrapporten og salgsdokumentet, som køber underskriver ved køb. Sælger skal også oplyse

* at køber ved salget skal forevise sundhedskort samt billede legitimation til bestyrelsen.

* at køber ved salg skal medbringe 1000 kr. for medlemskab i H/F Haugstedsminde.

Køber har seks hvedages fortrydelsesret. Dette betyder, at købesummen deponeres på foreningens konto, og først sættes ind på sælgers konto efter de seks hverdage.


Samletank:

Se særskilt fane "Samletank".


Skorstensfejer:

For nogle år siden blev der indført en frit valgs ordning mellem kommunernes landsforening og skorstensfejerlauget. Det har gjort det muligt for borgerne selv at kunne vælge hvilken skorstensfejer de vil have besøg af.


Støj:

Mange maskiner letter os for tungt arbejde, men de støjer og generer naboer. Generalforsamlingen har derfor besluttet at henstille til alle at begrænse motorstøj. 

Andres musik kan også støje. Det henstilles derfor:

  • at der ikke skrues så højt op for soundbox, radio, ghetteblaster eller lignende, så naboerne generes af musikken.
    Skrue ned, når naboer venligt beder om det
  • Støj fra haveredskaber, hunde, musik eller andet skal begrænses under hensyn til naboer m.fl. og må ikke finde sted i weekender mellem kl. 16.00 og 08.00 og på hverdage mellem kl. 20.00 og 08.00.

 

Vandtanke:

Generalforsamlingen besluttede den 26.02.2022:
I Haugstedsminde Haveforening er det ikke tilladt at have større tanke til drikkevand på havelodderne. En større tank defineres som en beholder til drikkevand på over 30 liter. Kolonister må naturligvis stadig anvende vanddunke under 30 liter til drikkevand.

Standardlejevilkår

Alle kolonister er omfattet af disse vilkår for leje af kolonihave.

Info til køber af et kolonihavehus i H/F Haugstedsminde

Denne info skal sælger give til køber før et salg.

Pensionist huse i Odense Havelodsselskab

Del siden